Datasta voimaa terveydenhuoltoon ja huippu-urheiluun

Tutkittu tieto on entistä tärkeämmässä roolissa alalla kuin alalla. Data on uusi öljy, joka on mullistanut jo muun muassa teollisuutta ja kauppaa. Millaisia mahdollisuuksia data tarjoaa julkiselle sektorille, kuten terveydenhuollolle tai huippu-urheilulle? TietoEVRY etsii yhdessä Suomen Olympiakomitean kanssa ratkaisua kysymykseen.

Biomekaniikan tohtori Simo Ihalainen suorittaa uusia opintoja Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Kiinnostus koneoppimiseen vei hänet työharjoitteluun TietoEVRYlle. Harjoittelun aikana Ihalainen selvittää, miten terveydenhuolto hyödyntää koneoppimisen malleja datan keräämisessä ja analysoinnissa.

Tiedon kerääminen on työläs ja aikaa vievä vaihe monenlaisessa tutkimustyössä. Simo Ihalainen on huomannut sen sekä työssään Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa KIHUssa että nykyisiin opintoihin liittyvässä työharjoittelussa TietoEVRYssä.

– Huippu-urheilussa biomekaanikon työ lähtee mittaamisesta eli tietoa kerätään urheilusuoristuksista kisamatkoilla ja harjoituksissa. Esimerkiksi maastohiihdossa myös tulevien kisojen radat mitataan etukäteen ja tehdään mattosimulaattorit mittaus- ja kuvamateriaalin pohjalta. Mittaaminen ja kuvantaminen vievät kuitenkin paljon aikaa ja vaativat biomekaanikon läsnäoloa, Ihalainen kertoo.

– Ideaalitilanteessa urheilija ja valmentaja voisivat kerätä tietoa itse. Huippu-urheilun tutkimustyössä tavoitteena onkin nykyistä automaattisempi tiedonkeruu ja suurempi datamäärä. Myös datan syöttämiseen tarvitaan helppoja työkaluja. Toisaalta kaikissa lajeissa ei ole vielä edes teknisiä sovelluksia lajin kannalta oikean tiedon keräämiseen, joten tavoitteisiin pääseminen vaatii vielä paljon työtä, Ihalainen toteaa.

Datan avulla ennustemalleja terveydenhuoltoon

Terveydenhuollossa tilanne on monelta osin päinvastainen kuin urheilussa: erilaista terveystietoa kertyy jatkuvasti valtavia määriä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tuottaa vuosittain satoja tilastoja sekä julkiseen että luvanvaraiseen tutkimuskäyttöön. THL pitää yllä myös aineistokatalogia, joka kerää yhteen eri tahojen tuottamaa tutkimustietoa.

Vuonna 2019 astui voimaan uusi laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Laki mahdollistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon keräämää dataa voi yhdistää tietoturvallisesti Kansaneläkelaitoksen, Väestörekisterikeskuksen, Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen henkilötietoihin ja soveltaa esimerkiksi tietojohtamiseen tai kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Viime vuonna toimintansa aloittanut Findata myöntää luvat tällaisten tietojen toissijaiseen käyttöön, kerää aineistot tietoturvallisesti ja mahdollistaa tietojen tehokkaamman hyödyntämisen.

Ihalaisen tehtävänä TietoEVRYllä onkin selvittää terveydenhuollon tietojärjestelmien metatietoa ja muuntamista aineistokatalogin vaatimaan muotoon.

Erityisen innoissaan Ihalainen on mahdollisuudesta päästä tekemään töitä dataosaajien kanssa koneoppimisen parissa.

– Tämä on hieno tilaisuus kartuttaa omaa teknistä osaamista. Harjoittelu tarjoaa kiinnostavia aiheita myös akateemista tutkimusta ajatellen. Yksi mahdollisuus voisi olla, miten rakentaa datan pohjalta ennustemalleja esimerkiksi jonkin sairauden hoitoon.

Terveysdata huippu-urheilussa

– Terveysdata on tärkeää myös huippu-urheilun tutkimuksessa ja kehittämisessä. Urheilijoilta kerätään sensoreiden avulla dataa kuntotasosta, palautumisesta, unesta jne. Dataa täytyy kuitenkin oppia käyttämään oikealla tavalla eikä urheilijaa saa ajaa keskelle dataviidakkoa. Mittarit ovat hyviä havaitsemaan muutoksia, mutta ne eivät korvaa urheilijan omia kokemuksia. Urheilijan pitää oppia tunnistamaan oman kroppansa lähettämiä signaaleja.

– Valmennuksen kannalta iso kysymys on, missä kohtaa rajoja pusketaan sopivasti ja milloin mennään yli tai jopa loukkaantumisriskin puolelle. Se on haastava kokonaisuus, jossa data voisi olla apuna. Datan avulla voisi kehittää ennustemalleja esimerkiksi urheiluvammojen ehkäisyyn. Suorituskyky kun ei voi kehittyä, ellei urheilija pääse harjoittelemaan mahdollisimman terveenä, Ihalainen toteaa.

Lisätietoja:
Suomen Olympiakomitea: markkinointi- ja asiakkuuspäällikkö Ville Köngäs, puh. 040 962 5463
TietoEVRY: Intelligent Wellbeing Area Product Owner Niina Siipola, puh. 040 5431987

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja kumppaneidemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. www.olympiakomitea.fi

TietoEVRY pyrkii tarttumaan datapohjaisen maailman merkittäviin mahdollisuuksiin ja muuttamaan ne elinikäiseksi arvoksi ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle. TietoEBRYn tavoitteena on olla asiakkaiden ensimmäinen valinta liiketoiminnan uudistamiseen yhdistämällä ohjelmisto- ja palvelukehitys sekä vahva pyrkimys yhteisinnovaatioihin ja ekosysteemeihin. https://www.tietoevry.com

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, NIIN OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ