Laukaalla Äijälän koulun oppilaille Lasten Liike -kerho on viikon kohokohta: ”Mä aina odotan tätä päivää”

Laukaan Äijälän koulun kenttä täyttyy puheen sorinasta ja naurusta, kun koulun 4.–6. luokkalaiset kokoontuvat koulun ulkokentälle. Jalkapallomatsi on jo täydessä vauhdissa ennen iltapäivän Lasten Liike -liikuntakerhoa. Lasten mukaan kerho on yksi viikon odotetuimpia tapahtumia – kiitos kavereiden ja innostavan ohjaajan.

Laukaan Äijälän alakoululla Lasten Liike -iltapäiväkerho toteutetaan Olympiakomitean ja Elenian tuella. Itse kerhotoimintaa pyöritetään yhdessä koulun, kunnan ja Team LKP:n kanssa. Koulupäivän päätteeksi järjestettävässä kerhossa lapset pääsevät liikkumaan, leikkimään ja pelaamaan koulutetun ohjaajan opastuksessa. 10-vuotiaan Aarnon mukaan kerhoa odotetaan aina.

– Mä aina odotan tätä päivää. Kivointa on ehkä se liikkumisen ilo. Liikunta on mun mielestä tosi hauskaa, Aarno kuvaa.

Äijälän koulun kerhon ohjaajana toimiva Terhi Hiltunen kokee roolinsa merkittäväksi. Hiltusen mukaan on ensisijaisen tärkeää, että lapsilla on kerhossa hyvä ja turvallinen olo. Ohjaajan merkitys lasten liikunnallisiin kokemuksiin on suuri.

– Palkitsevinta on nähdä, kun lapsi aidosti innostuu liikunnasta. Parhaita hetkiä ovat sellaiset, joissa lapsi on mahdollisesti tullut kerhoon hieman vastentahtoisesti, mutta ilmoittaakin kerhon päätteeksi haluavansa aloittaa esimerkiksi jonkin kerhossa kokeilemansa lajin. Nämä hetket saavat aina hyvälle mielelle, Team LKP:ssä toimiva Hiltunen kertoo.

Lasten Liike -toiminta lasten liikunnallisen harrastamisen tukena

Lasten Liike -toimintamalli tukee Laukaan kunnan perusopetuksen suunnittelijan Eva Hilkamon mukaan Harrastamisen Suomen mallia erinomaisen hyvin.

Kunnassa Harrastamisen Suomen mallia on edistetty aktiivisesti. Hilkamon mukaan malli näyttäytyy kunnalle suurena mahdollisuutena. Erityisesti pienemmille paikkakunnille harrastusten tarjoaminen koulupäivän läheisyydessä on tärkeää.

– Syrjäisemmissä kunnissa ja kylissä välimatkat ovat usein hyvinkin pitkiä. Harrastamisen Suomen mallin avulla pystymme tarjoamaan lapsille aktiviteetteja koulupäivän yhteyteen, jolloin vanhempien ei tarvitse kyyditä lapsia kouluun ja harrastuksiin useita kertoja päivässä.

Koulupäivän yhteydessä toteutettava harrastustoiminta mahdollistaa tutustumisen uusiin liikuntamuotoihin ja lajeihin

Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen nähdään Laukaalla tärkeänä. Harrastustoimintaa halutaan tarjota sekä liikunnan että kulttuurin osa-alueilla. Hilkamon mukaan on olennaista, että Harrastamisen Suomen mallin tiimoilta yhteistyötä tehdään aktiivisesti.

– Liikunnallisten harrastusten osalta yhteistyötä on toteutettu sekä paikallisten koulujen että seurojen kanssa. Harrastamisen Suomen mallin yhteydessä toteuttamamme kerhot ovat tavoittaneet paljon sellaisia lapsia, joille kynnys lähteä harrastuksiin on aiemmin ollut korkea. Harrastamisen Suomen mallin rahoituksella olemme voineet tarjota taajaman ulkopuolella asuville lapsille uusia harrastuksia ja erilaisia lajeja, Hilkamo kertoo.

Hilkamo tunnistaa kuitenkin myös tulevaisuuden kehityskohteita.

– Harrastuskerhoihin tulevat lapset ovat pääsääntöisesti sellaisia, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita harrastustoiminnasta. Tulevaisuudessa haluamme kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, millä tavalla saamme myös ne lapset, jotka eivät lähtökohtaisesti ole kiinnostuneita harrastuskerhotoiminnasta, innostumaan tarjonnastamme.

Matalan kynnyksen liikuntakerhot soveltuvat kaiken tasoisille liikkujille

Lasten Liike -toimintamalli on vahvistanut Laukaalla olennaisella tavalla harrastustoimintaan vaadittavia resursseja. Konseptin avulla kunta on voinut varmistaa, että kerhoissa on asiantuntevaa ja osaavaa ohjausta.

Äijälän koulun ohjaajana toimiva Hiltunen korostaa toimintamallin helppoutta; valmis toiminta mahdollistaa laadukkaan harrastustoiminnan tarjoamisen ja antaa kerhotoiminnan järjestämiseen toimivan sapluunan.

– Kerhot toimivat matalla kynnyksellä, jolloin aiempaa liikunta- tai lajitaustaa ei vaadita. Tällöin kerhot tavoittavat helpommin myös sellaisia lapsia, jotka eivät ole välttämättä aiemmin harrastaneet liikuntaa. Kerhossa tehtävät pelit, leikit ja liikkeet eivät vaadi erityistaitoja, vaan soveltuvat liikunnallisesti kaiken tasoisille lapsille, Hiltunen toteaa.

Hiltunen uskoo, että Lasten Liike -toimintamalli helpottaa myös aloittelevien ohjaajien ohjaajapolkua.

– Valmiiksi suunniteltu kerhon rakenne tukee ohjaajan tekemistä todella hyvin. Oli ohjaajan taitotaso millainen tahansa, tärkeintä on pyrkiä siihen, että kerhossa tehtävät aktiviteetit ovat lapsille mielekkäitä ja innostavia. Aloittelevien ohjaajien kohdalla toimintamallin tarjoamat koulutukset ovat varmasti suuri tuki ohjaajajana kasvamisessa ja kehittymisessä.

Tärkeintä sytyttää innostus liikuntaan – lajista tai seurasta riippumatta

Urheiluseuroille Lasten Liike -toimintamalli tarjoaa oivan mahdollisuuden esitellä seuran toimintaa. Team LKP:n puheenjohtaja Ella Salmela kuitenkin näkee, ettei yksittäisen seuran jäsenmäärän kasvu saisi olla liian suuressa roolissa. Tärkeintä on, että lapset löytävät itselleen mieluisan tavan liikkua.

– Näen tärkeänä sen, että kerhotoiminnan avulla saamme lapsia ylipäätään kiinnostumaan ja innostumaan liikunnasta ja liikunnallisesta tekemisestä. Olennaista ei ole se, liittyvätkö lapset juuri meidän seuraamme tai kasvaako jäsenmäärämme. Tärkeintä on, että lapsi löytää liikunnan ilon mielekkäästä ja itselleen sopivasta ympäristöstä ja seurasta, Salmela summaa.

Team LKP -lyhenne juontuu sanoista Laukaalla kaikki pelaa. Tämä on seuran kaikkea toimintaa ohjaava ajatusmalli.

– Mikäli lapset innostuvat koulupäivän yhteydessä järjestettävän kerhotoiminnan ansiosta seurastamme, on tämä toki hienoa. Uskon kuitenkin, ettei liiallinen seura- tai lajikateus edistä laajempaa tahtotilaa lasten ja nuorten liikunnan lisäämisestä. Meidän on löydettävä yhä enemmän väyliä, jotta liikunta innostaa ja kiinnostaa myös tulevaisuudessa – oli kyse sitten mistä tahansa lajista tai seurasta.

Laukaan Äijälän koulun Lasten Liike -liikuntakerho on toteutettu yhteistyössä Suomen Olympiakomitean ja Elenian kanssa. Laukaan lisäksi yhteistyössä toteutettuja liikuntakerhoja järjestetään Lempäälässä ja Kalajoella. Suomen Olympiakomitean ja Elenian yhteistyön tavoitteena on tarjota koululaisille mahdollisuus liikunnan iloon koulupäivien päätteeksi liikuntakerhojen avulla. 

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, NIIN OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ