Stop liikkumattomuus! – Olympiakomitea tarjoaa liikuttavaa kumppanuutta suomalaisten parhaaksi

Olympiakomitea tavoittaa ja liikuttaa miljoonia suomalaisia. Yhteistyö Olympiakomitean kanssa tarjoaa yrityksille sekä yhteiskunnallisesti että kaupallisesti suuren ja merkittävän alustan, joka mahdollistaa oman strategian ja vision esiintuomisen suurille ihmismassoille ympäri Suomen.

Urheilu ja liikunta herättää lähes kaikissa suomalaisissa tunteita ja sillä on vahva yhteiskunnallinen merkitys. Suomalaisten liikkuminen tapahtuu pitkälti seuratoiminnan kautta, joka Suomen suurimpana kansanliikkeenä tavoittaa yli 1,2 miljoonaa ihmistä. Myös huippu-urheilumenestys herättää kansan keskuudessa suuria tunteita, sillä tutkimusten mukaan 74 % suomalaisista kokee, että huippu-urheilumenestys yhdistää kansaa ja se koetaan tärkeäksi.

– Kumppanuus Olympiakomitean kanssa mahdollistaa yrityksille esimerkiksi sosiaalisen vastuun kantamisen ja väylän muuttaa vastuullisuuslupaukset teoiksi. Moni luulee, että tarjoamme vain “laitamainontaa” tai paikkaa logolle urheilijan vaatteissa. Sponsorointi on enemmän yksisuuntaista tukemista, kun me taas puhumme vuorovaikutteisesta kumppanuudesta, josta molemmat osapuolet hyötyvät, Olympiakomitean markkinointi- ja asiakkuuspäällikkö Ville Köngäs kertoo.

Olympiakomitea tarjoaa suomalaisen urheilun ja liikunnan kautta valtavan alustan yrityksille tuoda omaa strategiaa ja visioita ihmisten tietoisuuteen. Olympiakomitean avulla on mahdollista tavoittaa valtavat ihmismassat ikään, sosiaaliluokkaan tai taustaan katsomatta kaikkialla Suomessa. Olympiakomitealla on kattojärjestönä keskeinen rooli niin yleisen liikuntakulttuurin kuin seuratoiminnan ja huippu-urheilun edistämisessä.

Olympiakomitealla on valtakunnallisesti yli 40 kumppaniyritystä yli 40:ltä eri toimialalta. Monesti ihmiset sekoittavat Olympiakomitean ja Suomen olympiajoukkueen keskenään. Olympiajoukkueen kumppani näkyy enemmän huippu-urheilun parissa, mutta yhteistyö Olympiakomitean kanssa kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten liikuttamiseen.

Olympiakomitean missio on saada kaikki suomalaiset liikkumaan – yrityksillä siinä tärkeä rooli

Olympiakomitean viiden hengen yrityskumppanuuksien tiimi koostuu urheilumarkkinoinnin, yritysvastuun ja työhyvinvoinnin huippuosaajista. Olympiakomitean missio on saada kaikki suomalaiset liikkumaan, koska liikunnalla on valtava yhteiskunnallinen merkitys terveyshaittojen vähentämisessä ja yleisessä elinvoimaisuudessa.

– Mission toteuttaminen vaatii taloudellisia resursseja ja meidän tiimin tehtävänä yhteistyössä yritysten kanssa on turvata mission toteutuminen. Olympiakomitea on yhteiskunnallinen yritys, ja kaikki kumppanuuksista tuleva raha menee liikunnan ja urheilun pyörittämiseen sekä edistämiseen tavalla tai toisella, eli rahat päätyvät hyvään tarkoitukseen, myyntijohtaja Jaakko Sippola painottaa.

Kumppanuuteen liittyviä mahdollisuuksia hyödynnetään paljon, mutta Sippola näkee, että koko potentiaalia ei missään tapauksessa olla vielä ulosmitattu.

– Meidän pitäisi tiivistää liike-elämän ja Suomen suurimman kansanliikkeen yhteistyötä. Yhteiskunnallinen merkitys on kuitenkin kaiken a ja o. Kaikki eivät ymmärrä, miten iso merkitys sillä on, että lapsi liittyy esimerkiksi seuraan. Sillä on hyvin positiivinen vaikutus kaverisuhteisiin, liikunnalliseen elämäntapaan, terveyteen ja mielenterveyteen, Sippola toteaa.

Sitoutuminen ja yhteiset arvot tärkeitä

Köngäs korostaa kumppanuuden vastavuoroisuutta, jossa myös kumppaniyrityksen oma sitoutuminen on todella tärkeää. Yrityksen sitoutumista punnitaan myös Olympiakomitean päässä.

– Pitää olla yhteiset arvot ja näkemystä siitä, että sitä sitoutumista on. Se on ainoa tapa, millä siitä molemmat hyötyvät. Yritys hyötyy kumppanuudesta juuri sen verran kuin se sitä hyödyntää.

Kun yrityksen ja Olympiakomitean sitoutuminen ja arvot kohtaavat, pystytään kumppanuutta mittaamaan hyvin konkreettisesti. Esimerkiksi voidaan mitata tuotteen myyntiä tai luoda tunnusluvut, jossa mitataan kumppanin brändin kehittymistä. Mitattavuuden avulla myös Olympiakomitea pystyy osoittamaan kumppanuuden arvon yritykselle.

Hyvänä esimerkkinä kumppanuudesta on Lumoavan kanssa tehty kampanja, jossa olympiajoukkueen viralliset kisakorut valmistanut Lumoava on luonut myös Loisto-korusarjan. Jokaisesta myydystä korusta lahjoitetaan viisi euroa #nuorellesiivet-kampanjaan, jonka kasvoina toimivat Tokion olympialaisiin tähtäävä aitajuoksijakolmikko Reetta Hurske, Annimari Korte ja Nooralotta Neziri.

Toinen ajankohtainen kumppanuus on St1:n ja Olympiakomitean välinen ilmastoyhteistyö, jossa tavoitteena on kehittää yhdessä suomalaisia ilmastotekoja, jotka vastaavat konkreettisesti globaaleihin ilmastohaasteisiin. Molempien vaikutuspiireihin kuuluu miljoonia suomalaisia päivittäin.

– Mietimme esimerkiksi sitä, miten olympiateemaa voisi hyödyntää yrityksen bisneksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Se voi tarkoittaa sitä, että me teemme tuotteen, joka on teemaltaan sinivalkoinen, siellä on olympiatunnukset ja siinä on ehkä kiinnostavia urheilijoita kasvoina. Se voi olla myös joku tapahtuma tai pr-tempaus, Köngäs tarjoaa konkreettisia esimerkkejä.

Olympiakomitean tiimi suhtautuu kumppanuuksiin hyvin liiketoimintalähtöisesti, ja aina pyritään löytämään molempien strategiaa edistävä ratkaisu.

– Käymme yrityksen kanssa syvällisesti läpi ydinasiat, jotta hahmotamme yhteisen tavoitteen ja vision. Jos yrityksen strategiana on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, me suunnittelemme toimeenpanevana elimenä keinon, joka tukee kummankin osapuolen strategiaa, Sippola avaa.

Kumppanuus ei ole sidoksissa olympialaisiin

Pandemia on luonnollisesti lisännyt epävarmuutta myös urheilumarkkinoinnin saralla. Köngäs kuitenkin painottaa, että vaikka korona on perunut tapahtumia ja Tokion kisojen siirtyminen kesälle 2021 tuo epävarmuutta, ei Olympiakomitea ole vetäytynyt kuoreensa.

– Olemme pystyneet solmimaan uusia kumppanuuksia ja käymään yritysten kanssa keskustelua sekä rakentamaan arvoa ilman fyysistä kontaktia. Olemme julkaisseet jo neljä uutta kumppanuutta alkuvuoden 2021 aikana. Lisäksi esimerkiksi asiakastyytyväisyys on parempi kuin vuosi sitten.

– Totta kai meidän asiamme on kiinnostavimmillaan olympialaisten aikaan. Olympiahistoriaa on kuitenkin satojen vuosien päähän ja vuoden 1952 kotikisoista lähtien on tarinoita ammennettavana. Pekingin talviolympialaisetkin ovat tulossa jo vuoden päästä, hän kertoo.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, NIIN OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ