PunaMustan ympäristökampanja innostaa Olympiakomiteaa uusiin vastuullisuustekoihin

Kotimainen yritysnäkyvyyden ammattilainen PunaMusta on Suomen Olympiakomitean yhteistyökumppani painotuotteiden ja tapahtumamateriaalien hankinnassa. Hiilineutraalit painotuotteet tukevat vastuullisuusohjelman ympäristötavoitteita.  

Olympiakomitea käynnisti vuonna 2020 vastuullisuusohjelman, jonka osa-alueita ovat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, antidoping sekä ympäristö ja ilmasto.  Lajiliittojen kanssa yhteistyössä laadittu ohjelma perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja se ulottuu vuoteen 2024.

Ympäristön ja ilmaston osalta ohjelman tavoitteena on vähentää urheilun ympäristövaikutuksia ja tehdä oma osuutensa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Urheilujärjestöissä tarkastellaankin parhaillaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja pohditaan toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Ohjelma kannustaa urheiluyhteisöä tekemään ympäristötekoja ja myös viestimään niistä entistä aktiivisemmin.

Vastuullisuus on arvovalintoja, joita teemme päivittäin

Olympiakomitea ottaa PunaMustan #ympäristötekoni-haasteen vastaan sekä henkilöstö- että organisaatiohaasteena. Olympiakomiteassa työskentelee 60 henkilöä ja heidät on haastettu arkisiin ympäristötekoihin työssä ja vapaa-ajalla. Kampanja tuo ympäristötekoja näkyväksi.

Olympiakomitean vastuullisuuspäällikkö Elina Laine pitää kampanjaa innostavana muistutuksena jokaisen mahdollisuudesta vaikuttaa arjessa:

– Me Olympiakomiteassa tuemme urheiluyhteisöä vastuullisuustyössä. Järjestämme lajiliitoille klinikoita, joissa opitaan yhdessä ja jaetaan toimintamalleja. Olympiakomitea on tuottanut myös kestävän kehityksen valmentajan eli KEKE-koutsin vinkkejä harrastamiseen ja seura-arkeen.

– Ympäristötekona voi kulkea harrastuksiin pyörällä tai kimppakyydeillä, muuttaa ruokavaliota kasvisvoittoisemmaksi tai hankkia varusteita kierrätettyinä.

– Omassa työarjessani mahdollistan aina etäosallistumisen kokouksiin, mikä on vähentänyt matkustamisen tarvetta ja lisännyt osallistujamääriä.

– Urheiluseurat, urheiluakatemiat ja lajiliitot tekevät paljon erilaisia hankintoja. Hinta on usein hankintojen tärkein kriteeri, mutta vastuullisuus nousee päivä päivältä yhä tärkeämmäksi. Siksi on tärkeää, että myös oppimateriaalit ja muut painotuotteet tuotetaan kestävästi.

Työntekijöiden sitoutuminen ympäristövastuuarvoihin avainasemassa, kun asiakkaita ohjataan ympäristövastuullisiin valintoihin

PunaMusta on tehnyt pitkäjänteistä työtä toimintansa päästöjen pienentämiseksi ja tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja painotuotteita. Useat yhtiön työntekijät ovat kertoneet, kuinka hienoa on, että työnantaja panostaa ympäristövastuuseen, sillä se on heillekin tärkeä arvo.

– Tästä lähti ajatus, että haluamme tuoda yhteisen arvomaailmamme näkyvämmäksi konsernissa sisäisesti, ja haastoimme koko henkilöstömme mukaan #ympäristölupaukseni-kampanjaan. Pienilläkin teoilla on yhdessä suuri vaikutus, ja nyt Olympiakomitean ottaessa haasteemme vastaan vaikutuksesta saadaan entistä suurempi, kertoo PunaMusta Media -konsernin markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Mirka Lammi.

Punamustamedialaiset lähtivät innolla tekemään henkilökohtaisia ympäristölupauksia ja nyt työntekijöiden lupauksia on käytetty myös ulkoisessa viestinnässä.

– Olemme sitoutuneet siihen, että asiakkaidemme ei tarvitse miettiä jokaisen tuotteen tai palvelun kohdalla, onko arvoketjussamme toimittu vastuullisesti tai huomioitu ympäristöasiat. Me huolehdimme, että nämä asiat ovat aina kunnossa.

– Ohjaamme myös aktiivisesti asiakkaitamme ympäristöystävällisiin valintoihin ja tässä työntekijöidemme sitoutuminen ympäristövastuuarvoihin on avainasemassa.

– Teemme myös vastuullisuusvalintoja asiakkaidemme puolesta. Esimerkiksi käyntikortteja, esitteitä, julisteita tai vastuullisuusraportteja saa meiltä vain 100-prosenttisesti hiilineutraaleina. Se oli merkittävä tekijä myös Olympiakomitealle heidän valitessaan yritysnäkyvyyden kumppania.

Lisätietoja:
Suomen Olympiakomitea: markkinointi- ja asiakkuuspäällikkö Ville Köngäs, puh. 040 962 5463
PunaMusta Media Oyj: markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Mirka Lammi, puh. 044 565 8976

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja kumppaneidemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. www.olympiakomitea.fi

PunaMusta on yritysnäkyvyyden vastuullinen toimija, joka tarjoaa palvelut graafisesta suunnittelusta brändinhallinnan työkaluihin, markkinoinnin ja viestinnän painotuotteisiin, sanoma- ja aikakauslehtien painamiseen sekä näkyvyysratkaisuihin. Yhtiö tarjoaa lähes kaikki mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit automaattisesti hiilineutraaleina kaikille asiakkailleen. PunaMusta Oy on osa PunaMusta Media -konsernia, jonka tavoitteena on olla hiilinegatiivinen konserni vuoden 2029 loppuun mennessä. https://www.punamusta.fi/

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, NIIN OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ