Haussa vuoden 2023 seurapalkinnot

Suomen Olympiakomitea palkitsee tänäkin vuonna lasten ja nuorten Tähtiseuran, aikuisten Tähtiseuran sekä kestävää kehitystä edistävän Fiksun seuran. Lasten ja nuorten Tähtiseura-palkinnot lahjoittaa Olympiakomitean yrityskumppani Gasum. Seurat voivat hakea palkintoja 31.10. mennessä.

Tähtiseura-palkintoja voivat hakea kaikki Tähtimerkin lunastaneet tai Tähtiseura-laatuohjelmassa mukana olevat urheiluseurat. Tähtimerkki on lupaus laadukkaasta ja vastuullisesta seuratoiminnasta. Lasten ja nuorten Tähtiseuroja on 601 ja aikuisten Tähtiseuroja 155. Fiksu seura -palkintoa voivat hakea kaikki urheiluseurat.

Palkintojen yhteisarvo 24 000 euroa

Lasten ja nuorten valtakunnallinen Tähtiseura -palkinto on arvoltaan 5000 €. Pääpalkinnon lisäksi jaetaan 14 alueellista 1000 euron kannustuspalkintoa. Palkintojen saajat julkistetaan lapsen oikeuksien viikolla 20.–26.11.2023.

Tähtiseura-laatuohjelmaa tukeva Gasum lahjoittaa lasten ja nuorten Tähtiseura-palkinnot jo kahdeksannen kerran. Vuodesta 2016 lähtien jaettujen stipendilahjoitusten yhteisarvo nousee tänä vuonna jo 152 000 euroon ja palkinnon saaneiden seurojen määrä 120 seuraan.

Aikuisten Tähtiseura-palkinnon arvo on 3000 euroa ja Fiksu seura -palkinnon 2000 €. Palkintoja on yhteensä 16 ja niiden yhteisarvo on 24 000 euroa.

Lapsen oikeudet Tähtiseurassa

Olympiakomitea on uudistanut Tähtiseura-ohjelman laatutekijöitä. Uusissa lasten ja nuorten Tähtiseuran laatutekijöissä on pyritty tunnistamaan entistä paremmin lapsen oikeudet seuratoiminnassa, kertoo seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja.

– Seuroissa on hyvä pohtia, miten lasten ja nuorten kokemukset ja näkemykset otetaan huomioon harjoitteluun, valmennukseen ja kilpailutoimintaan vaikuttavassa päätöksenteossa. Seuran tulisi pystyä myös tarjoamaan eri tavoin kehittyneille tai motivoituneille harrastajille vaihtoehtoja harrastamiseen. Miten seurassa osoitetaan esimerkiksi, että on arvokasta harrastaa myös ilman kilpailemista? Palkittavan seuran tulisi kaikin tavoin edistää lapsen ja nuoren hyvinvointia ja urheilullisia elämäntapoja, Alaja pohtii.

Tänä vuonna Lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus hyvinvointiin. Lapsen oikeuksien viestinnässä teemaa on käsitelty erityisesti mielen hyvinvoinnin näkökulmasta. Mitä urheiluseura voi tarjota lapsen ja nuoren mielen hyvinvoinnin edistämiseksi?

Gasumin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Olga Väisänen pitää tärkeänä erityisesti sitä, että lapsi tai nuori saa seuratoiminnasta osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia.

– Parhaimmillaan urheiluseura tarjoaa turvallisen kasvuympäristön, jossa lapsi saa kehittyä, harrastaa ja kilpailla oman tasonsa mukaan. Hyvinvointia lisää kokemus hyväksytyksi tulemisesta ja ryhmään kuulumisesta. Lasten ja nuorten Tähtiseurojen palkitseminen on osa sosiaalista vastuunkantoamme. Lapsen oikeudet ovat meidän vanhempien velvollisuuksia, Väisänen tiivistää.

Lasten ja nuorten Tähtiseura -palkinnon kriteerit

1. Mitä toimenpiteitä seuralla on ilon ja innostavan ilmapiirin sekä hyvä yhteishengen luomiseksi?
2. Miten seurassa on varmistettu monipuolinen harrastaminen?
3. Minkälaista yhteistyötä seura tekee muiden sidosryhmien kanssa? (erityisesti painotetaan yhteistyötä muiden seurojen ja koulujen kanssa)
4. Mitä toimenpiteitä seurassa on kustannusten kurissa pitämiseksi?
5. Mistä olette erityisen ylpeitä seuranne toiminnassa?

Hae lasten ja nuorten Tähtiseura 2023 -palkintoa tästä

Aikuisten Tähtiseura -palkinnon kriteerit

1. Mitä toimenpiteitä seuralla on innostavan ilmapiirin ja hyvän yhteishengen luomiseksi?
2. Miten seurassa on varmistettu monipuolinen liikkuminen niin, että se sopii eri kunto- ja taitotasoisille liikkujille?
3. Minkälaista yhteistyötä seura tekee muiden sidosryhmien kanssa?
4. Miten seura huomioi harrastajin tarpeet ja
toiveet?
5. Mistä seura on erityisen ylpeä toiminnassa?

Hae aikuisten Tähtiseura 2023 -palkintoa tästä

Fiksu seura -palkinnon kriteerit

• Olympiakomitea haluaa kannustaa seuroja toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Fiksu seura palkinnolla palkitaan seura, joka on ottanut käyttöön ympäristön kannalta fiksuja toimintatapoja. Toimintatavat voivat liittyä esim. liikenteeseen, tapahtumiin, ravintoon, välineisiin, viestintään.
• Paras toimintatapa palkitaan 2 000 euron palkinnolla.
• Palkintoa voivat hakea kaikki urheiluseurat.

Hae Fiksuseura 2023 -palkintoa tästä

Lisätietoja:
Suomen Olympiakomitea: Seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja, puh. 0400 617 531
Gasum: viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Olga Väisänen 040 554 0578

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja kumppaneidemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. www.olympiakomitea.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Gasum tarjoaa puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. www.gasum.com

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, NIIN OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ