Koronankestävää kumppanuutta

Koronavuosi 2020 haastoi sekä urheilua että urheilusponsorointia, mutta osoitti myös vahvojen asiakassuhteiden voiman. Sponsor Insightin tekemän selvityksen mukaan JOKAINEN Suomen Olympiakomitean avainasiakas olisi valmis suosittelemaan Olympiakomiteaa yhteistyökumppaniksi myös muille yrityksille.

”Sujuvaa, idearikasta, avointa, mutkatonta, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja rakentavaa”. Näillä adjektiiveilla yrityskumppanit kuvailevat yhteistyötä Suomen Olympiakomitean kanssa Sponsor Insightin tuoreessa asiakaskyselyssä.

Omat tavoitemittarit auttavat tulosten seurannassa

Joulukuussa 2020 tehdyssä kyselyssä selvitettiin, miten tyytyväisiä yritykset ovat olleet Olympiakomitean kanssa tehtyyn yhteistyöhön sekä sen tuomiin hyötyihin ja vastineisiin. Edellisvuoteen verrattuna yhä useammat kumppanit olivat asettaneet yhteistyölle omia tavoitteita esimerkiksi medianäkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi.

Koronaepidemia hyllytti monet urheilutapahtumat ja niihin liittyvän näkyvyyden, mutta aktiivinen ja avoin yhteistyö tuotti myös yllättävän hyviä tuloksia:

Kampanjoiden tunnettuus on kasvanut tänä vuonna ja yksittäisistä postauksista on tullut koko vuoden mittapuulla hyviä. Myös isommat, pidemmän ajan aktivointiteot ovat poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta poikineet hedelmää.

Olemme saaneet sekä myynnin lisäystä että hyvän tekemisen arvokasta viestiä kuluttajalle.

Kumppanuudesta Olympiakomitean kanssa on ollut meille merkittävää hyötyä niin varsinaisen liiketoimintamme kuin yrityskuvammekin kannalta.

Yhteistyö rakentuu yhteisille arvoille

Kumppanuus rakentuu parhaiten, kun se pohjautuu yhteiseen arvomaailmaan. Olympiakomitean Urheillaan ihmisiksi -vastuullisuusohjelman perusteita ovat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä Antidoping-työ.

Maan suurimman kansanliikkeen keulakuvana Olympiakomitea haluaa olla mukana rakentamassa entistä eettisempää ja vastuullisempaa maailmaa.

Monessa yrityksessä pohditaan näitä samoja arvoja. Tämä näkyi myös asiakaskyselyn tuloksissa. Kysymys ”Miten hyvin organisaationne ja Olympiakomitean arvot mielestäsi kohtaavat” sai kyselyn korkeimmat pisteet keskiarvolla 4,47.

Tästä on hyvä jatkaa. Asiakkaan sanoin ”Olympiakomitealla on hyvät konseptit, joihin kukin voi liittyä omalla tavallaan”. Mikä tapa sopisi parhaiten teidän yrityksenne tarpeisiin?

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, NIIN OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ